Kruiskamp 20-2, 3814 PC Amersfoort  |  06-144 01 555

Case management

De schadelast voor werkgevers neemt toe als het op ziekte-verzuim aankomt. H@ 1e Spoor biedt de volledige diensten voor casemanagement en reintegratie. Samen met werkgever én werknemer wordt er doelgericht naar werkbare toekomstbestendige oplossingen gewerkt.

H@ 1e Spoor heeft dienstverlening voor casemanagement/ 1e spoor/ 2e en 3e spoor trajecten. Daarbij heeft het een special product voor re-integratie bij eigen werkgever ontwikkeld. Dit eventueel gecombineerd met het Eigen Risico Drager-schap

Werkgever

Wat is u huidige ziekteverzuim van de organisatie. Hoeveel procentpunt scheelt dit met de branche?

Ziekteverzuim kost u (veel) geld.

U als werkgever heeft verplichtingen in de loondoorbetalingsperiode van uw zieke medewerker. Het UWV is op het moment van de beoordeling voor de WIA-aanvraag erg kritisch op of u de juiste processtappen heeft gezet en/of er een oplossing is bereikt. Wanneer dit niet het geval is, kunt u als werkgever een loonsanctie opgelegd krijgen. De dienstverlening van H@ 1e Spoor onderzoekt waar u staat in het process, of er kansen (in de ogen van het UWV) gemist zijn en wat zinvol is om vervolgens te gaan doen.

In samenspraak met u en uw werknemer stellen we een maatgericht plan van aanpak op dat voldoet aan de criteria van het UWV en pakken we zaak concreet op!

Werknemer:

Niemand wil ziek zijn. Het is moeilijk om te beseffen dat een terugkeer naar de oude werksituatie mogelijk niet meer kan. H@ 1e Spoor begrijpt dit en helpt u hoe om te gaan met deze situatie en te richten naar passend werk.

H@ 1e Spoor biedt u een maatwerk traject aan die gericht is om tot een oplossing te komen waar u mee verder kan.